Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /customers/f/e/3/n-club.no/httpd.www/include/func.php on line 40 N-club Om N-club Kontakt - The Norwegian Nintendo Community
 
 
N-club Om N-club Kontakt
31 online |
 
Regler
Regler - betingelser for gratis medlemskap hos N-club og beskyttelse av persondata
Sist oppdatert: 19. april 2009.

N-club er en hjemmeside, en tjeneste og et community som er til for at du alltid kan være den første til å vite hva som skjer i Nintendoverdenen. N-club informerer, underholder og forbinder Nintendo-gamere.

For å kunne bruke en del av funksjonene på N-clubs hjemmeside, kreves det at du aksepterer disse reglene og at du registrerer en medlemsprofil. Det er helt gratis. Du registrerer deg via www.n-club.no/community/opret.php.

Som medlem hos N-club kan du blant annet komme med din mening og dine idéer ved å opprette innlegg på hjemmesidens forum, i nyhetene og i andre medlemmers gjestebøker. Dessuten kan du opprette din egen medlemsprofil som du kan bruke til å komme i kontakt med andre gamere via din venneliste, til å holde styr på spillsamlingen din og på din egen N-club hjemmeside å fortelle om dine opplevelser i Nintendo-universet. Videre får du mulighet til å delta i konkurranser og undersøkelser, samt motta nyhetsbrev via e-post.

Disse reglene forklarer N-clubs praksis og synspunkter for de betingelser som vi setter for at du gratis kan bruke N-clubs tjenester og hjemmeside (www.n-club.no). Reglene forklarer dessuten vår praksis og synspunkter for beskyttelse av dine personlige opplysninger.

Reglene er til for din skyld slik at du trygt og fritt kan være med og deltag hos den norske Nintendo-communityen, N-club. Reglene er dermed til for at bygge opp et enda bedre community for alle brukere av N-club.no. Da mange bruker N-club.no, er det viktig at alle medlemmer tar ansvar og følger disse reglene. Hvis du er under 15 år, så husk at få dine foreldre til at gjennomgå og diskutere disse regler med deg.

1. Hvem er N-club
Konseptet N-club tilbys, utvikles og drives av:
N-club
Ny Kastetvej 32-12
9000 Aalborg
Danmark
Organisasjonsnummer i Danmark: 32021557
Tlf. +45 60 65 61 65 (mandag-torsdag, 16:30-17:30, fredag 15:00-16:00).
E-post: info@n-club.no

Les mer om N-club via www.n-club.no/cms.php?id=71

Vi er interesserte i å beskytte og respektere ditt privatliv og videre forklarer vi hvordan vi behandler dine personlige opplysninger som du gir oss eller som vi på annen måte samler inn via din bruk av N-clubs hjemmeside. Les nøyere om vår spesifikke behandling av personlige opplysninger under punkt 5 om persondata.


2. Vilkår og avtaleinngåelse
2.1. Akseptering av vilkår og avtale
Når du melder deg inn som bruger (medlem) av N-club, bekrefter du at du her på denne siden har lest og aksepterer N-clubs regler, betingelser for bruk av N-club og for beskyttelse av din persondata, og at det kan sammenlignes som å være en avtale mellom deg og N-club hvor både du og N-club er bundet av reglenes vilkår.

Vi forbeholder oss retten til å oppdatere, omforme og endre reglenes betingelser og vår politikk om beskyttelse av persondata etter behov og uten forutgående varsel. Hvis vi gjør slike oppdateringer, omformuleringer og endringer, så er de bindende for alle brugere av N-club og de vil bliv offentliggjort her på siden. Vi oppfordrer deg derfor til å løpende holde deg orienteret om innholdet av våre reglers betingelser og beskyttelse av persondata. Vesentlige oppdateringer, omformuleringer og endringer i betingelsene vil bli offentliggjort på forsiden av N-clubs hjemmeside.

2.2. Rettigheter
Alle rettigheter til konseptet N-club samt nettsiden www.n-club.no, dens tjenester, konsept, design, innhold og deleelementer herunder, men ikke begrenset til tekst, grafikk, fotografier, lyd- og bildeopptak, programvare samt linker, tilhører N-club og/eller N-clubs samarbeidspartnere (spillutviklere, spillutgivere, spilldistributører, spillforhandlere og lignende) og må ikke uten N-clubs og/eller N-clubs samarbeidspartneres konkrete forutgående samtykke kopieres, vises eller distribueres til tredjepart.

Utnyttelse uten slik tillatelse av konseptet N-club, nettsiden www.n-club.no og dets inndhold utgjør en overtredelse av opphavsrettsloven, herunder denne lovs regler om databasebeskyttelse så vel som andre overtredelser av andre immateriale lovregler, samt markedsføringsloven.

3. Innmelding som bruker (medlem)
3.1 En spesiell notis til barn under 15 år
Du må være 15 år eller eldre for å melde deg inn hos N-club. Er du under 15 år kan du melde deg inn hos N-club med foreldres samtykke.

Vi samler ikke bevisst inn opplysninger fra brukere under 15 år og hvis det viser seg at en mindreårig har meldt seg inn uten å ha fått sine foreldres samtykke, vil deres medlemskonto øyeblikkelig stenges.

3.2. En spesiell notis til foreldre av barn under 15 år
Du bør som forelder overvåke ditt/dine barns online aktiviteter og overveie mulighetene for sikrere bruk av internett ved å benytte kontrollerende programmer fra onlinetjenester og programtilbydere som hjelper til å skape et barnevennlig miljø på internett.

Disse verktøy kan også forhindre at barn videregir sitt navn, adresse, Nintendo DS eller Wii Friend Codes og andre personlige opplysninger uten foreldres tillatelse. For utdypende informasjon om et barnevennlig miljø på internett, kan du besøke http://www.barneombudet.no/temasider/kultur_fri/medier/fakta_medier/barn_og_pc/

3.3. Informasjon om personlige opplysninger og adgangskode
For at du skal kunne bruke det fulle potensiale til N-club, må du registrere deg som medlem og opplyse oss om din identitet, være privatperson, være minst 15 år eller ha tillatelse fra dine foresatte, samt ikke være umyndiggjort av andre grunner enn alder. Juridiske personer (virksomheter, organisasjoner og lignende) kan ikke registrere seg da vi utelukkende er interesserte i å la private medlemmer vinne premier.

Hvis det skjer endringer i dine personlige opplysninger er du forpliktet til å oppdatere dem hos N-club.

3.4. E-postadresse og personlig adgangskode
Når du melder deg inn på N-club, må du registrere deg med din e-postadresse, et valgfritt brukernavn som ikke allerede eksisterer og en valgfri adgangskode.

Adgangskoden er en helt personlig opplysning som du er forpliktet til å holde for deg selv og kan derfor ikke overdras til andre. Det gir deg sikkerhet for at det kun er deg som kan få adgang til din brukerkonto hos www.n-club.no.

For å øke sikkerheten for at det kun er deg som kan få adgang til din brukerkonto, oppfordrer vi deg til å benytte en sterk adgangskode. Dvs. en kode hvor verken hele adgangskoden eller deler av den kan slås opp i en ordbok. Den består ikke av navn, årstall eller fødselsdager. En sterk adgangskode er på minimum 8 karakterer og inneholder en blanding av både store og små bokstaver, tall samt spesialtegn som f.eks. utropstegn eller prosenttegn. Vi oppfordrer deg dessuten til å aldri skrive ned adgangskoden din på et stykke papir eller lignende.

Hvis du har en mistanke om at noen har hatt tilgang til din adgangskode, må du straks melde fra om det til N-clubs Support Crew på info@n-club.no. Skjer ikke dette, er du selv ansvarlig for eventuelt misbruk. Du vil snarest motta en bekreftelse fra N-clubs Support Crew om at vi har sperret din konto med angivelse av tidspunktet for meldingen din.

N-club er ikke ansvarlig for tap som følge av at tredjepart oppnår adgang til kontoen eller ved offentliggjøring av kodeord til tredjepart.

3.5. Brukerkonto (medlemskonto)
Vi tillater kun én brukerkonto pr. person. Det er ikke tillatt å ha flere brukerkontoer. Det er dermed ikke tillatt å opprette en brukerkonto med sin hjemmeadresse og en med sin arbeidsadresse.

Det er ikke tillatt å melde seg inn med en annen persons e-postadresse, navn eller øvrige personlige opplysninger.

Alle som har flere brukerkontoer (uansett om det er via samme IP-, e-post- eller fysiske adresse), kan risikere IP-sperring.

Enhver bruker som får sin konto lukket, kan ikke opprette en ny medlemskonto hos N-club.

Vi tillater ikke at du har et brukernavn som kan virke støtende eller at du har et brukernavn som kan forveksles med noen fra N-clubs Support Crew.

Din brukerprofils signatur vises ved hvert foruminnlegg du oppretter. For å gjøre dine og andres foruminnlegg overskuelige, kan din signatur maks fylle tre linjer.

Les mer om beskyttelse av personlig data under punkt 5.

3.6. Nyhetsbrev
Når du melder deg inn hos N-club eller på et senere tidspunkt, har du mulighet til å gi ditt samtykke til at N-club kan sende elektroniske nyhetsbrev til deg på den e-postadressen du meldte deg inn med.

Du har til enhver tid, lett og raskt, muligheten til å avmelde eller påmelde deg nyhetsbrevet ved å logge inn på medlemskontoen din og gjøre dette via http://www.n-club.no/community/kontrol/indstillinger.php.

Nyhetsbrevet inneholder informasjon om nyheter og tilbud - herunder tilbud om spesielle kampanjer, stemmerett i undersøkelser, deltagelse i premiekonkurranser og annet som tilbys via N-club av N-clubs tilbudsgivere (annonsører).


N-club står ikke til ansvar hvis et nyhetsbrev eller annen kommunikasjon fra N-club ikke kommer frem til deg, eller hvis din e-post eller anden kommunikasjon ikke kommer frem til N-club, for eksempel hvis e-poster blir fanget i spam-filtre.

3.7. Stoppe bruk av medlemskonto
Hvis du ønsker å stoppe bruken av din egen medlemskonto, kan du til enhver tid gjøre dette ved å umiddelbart stoppe bruken av den.

Se evt. nærmere under punkt 5.

3.8. Uautoriseret adgang og juks
Ethvert forsøk på uautoriseret adgang (f.eks. hacking) til hjemmesiden (www.n-club.no) er ulovlig og vil bli rettsforfulgt. Dette inkluderer også juks eller lignende utnyttelse av eventuelle bugs eller feil i hjemmesiden N-clubs kode eller design, eller i hvilke som helst av N-clubs samarbeidspartneres koder eller design som brukes i forbindelse med de tjenester som N-club stiller til rådighet, til å oppnå uærlige fordeler eller ufortjente eller uautoriserte privilegier, adgang eller muligheter som ikke tydelig er formålet med produktets eller tjenesteytelsens design. Å videregi informasjon om slike aktiviteter til andre, oppfattes på samme måte som uautorisert adgang eller juks.

Vi forbeholder oss retten til at kontakte din internettleverandør vedrørende hvilke som helst uhensiktsmessige aktiviteter begått av deg mot N-clubs hjemmeside, tjenester eller tilknyttede tjenester.

4. Opprettelse av foruminnlegg
Som medlem av N-club kan du opprette foruminnlegg på de forskellige fora hos www.n-club.no.

N-club forbeholder seg eneretten til å slette innlegg og til at bannlyse brukere som overtrer krav og retningslinjer for bruk av N-clubs hjemmeside.

4.1. Generelle krav og retningslinjer for foruminnlegg, nyhetskommentarer og gjestebokinnlegg
N-club forhåndskontrollerer ikke det innholdet du publiserer på www.n-club.no, men forbeholder seg til enhver tid retten til å foreta stikkprøvekontroll av foruminnlegg, nyhetskommentarer og gjestebokinnlegg (herefter nevnt samlet som innlegg). Hvis du ikke overholder disse krav og retningslinjer for opprettelse av innlegg, forbeholder vi oss retten til å redigere eller slette ditt/dine innlegg - og i grove tilfeller, sperre din medlemskonto og utelukker deg fra N-club i 14 dager eller permanent.

Du skal forsikre deg at innholdet av ethvert av dine innlegg ikke er rasistisk, injurierende, støtende, krenker andres religiøse, politiske, seksuelle holdning eller privatliv, eller på annen måte er i strid med gjeldende lovgivning, likesom det ikke på noen måte må oppfordre andre til å bryte lovgivningen.

Du skal være oppmerksom på at du i dine innlegg ikke må identifisere andre på noen måte, for eksempel ved å oppgi deres fulle navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse, Friend Codes eller på annen måte avsløre fortrolige opplysninger uten deres samtykke.

Dine innlegg må ikke omfatte inndhold av pornografisk karakter.
Videre skal du sikre deg at dine innlegg ikke krenker andres immaterielle rettigheter, herunder men ikke begrenset til opphavsrettigheter og varemerkerettigheter. Du står inne for at du besitter de korrekte rettigheter til det materiale du publiserer/laster opp.

I det omfang dine innlegg inneholder bilder og videomateriale med andre mennesker, skal du være oppmerksom på at disse muligens må gi tillatelse til offentliggjørelsen. Det kan for eksempel være tilfellet hvis bildene er tatt på private steder. Du bærer selv ansvaret for å innhente de nødvendige tillatelser fra de som opptrer på bilde- eller videomaterialet.

Les mer om offentliggjørelse av bilder på internett via www.datatilsynet.no/templates/article____881.aspx.
Du må aldri laste ned eller på andre måter kopiere det materiale som andre har publisert/lastet opp med mindre det utelukkende er til eget, personlig bruk.

Dine innlegg skal overholde den til enhver tid gjeldende lovgivning og du bærer selv det juridiske straffe- og erstatningsansvaret dersom tilfellet skulle intreffe. Eventuelle krav mot N-club som følge av dine innlegg vil derfor alltid bli videreført til deg og du skal holde N-club skadesløs i enhvert henseende.

4.2. Piratkopiering
Det tar ofte mange års arbeide å utvikle et Nintendospill. Det krever lag bestående av spillutviklere, kunstnere, animatører, musikere og mange andre. Det koster millioner av kroner å utvikle, produsere, markedsføre og distribuere et enkelt Nintendospill. Uheldigvis taper Nintendo og deres mer end 100 uavhengige utgivere og utviklere flere hundre millioner kroner hvert år til internasjonale piratkopister og lignende.

Piratkopiering av Nintendos spill og tilbehør er en seriøs kriminell handling. I over 20 år har Nintendo vært nødt til å kjøre aggressive tiltak i deres forsøk på å stoppe produksjonen og distribusjonen av piratkopierte spill og tilbehør. Som fanklub av Nintendo setter vi hos N-club pris på din interesse og på enhver hjelp du kan gi i forbindelse med å sikre Nintendos rettigheter slik at de og deres utgivere og utviklere kan fortsette å underholde oss med seriøs og artig gameplay.

Via internett distribueres og lastes det ned uautoriserte kopier av Nintendospill til stor skade for Nintendo og i siste ende deg som Nintendo-fan og -gamer.

Det er ulovlig å lage, spille og dele illegale kopier eller piratkopier av Nintendospill som krenker Nintendos opphavsrettigheter og varemerker. Dessuten er det ulovlig å oppfordre andre til å krenke Nintendos opphavsrett eller varemerker.

Enhver direkte eller indirekte nevelse av illegal kopiering eller piratkopiering, herunder;
- kopieringsutstyr til å kopiere Nintendospill over på flash-kort, harddisker eller DVD-plater med det formål å ulovlig lage, spille eller dele illegale kopier av Nintendospill, eller
- Nintendo-emulatorer med det formål å spille illegalt kopierte Nintendospill som fx ROMs lastet ned fra internett eller oppnådd på annet vis, eller
- mod-chips som modifiserer Nintendo-konsoller til å omgå kopibeskyttelsen med det formål å spille illegalt kopierede Nintendospill lastet ned fra internett eller oppnådd på annet vis, eller
- lignende som oppfordrer til ulovlig å lage, spille eller dele illegale kopier eller piratkopier av Nintendospill som krenker Nintendos opphavsrettigheter eller varemerker (herunder warez, piratkopiering og backupspill), vil resultere i en endring av ditt innlegg og en automatisk sperring på 14 dager. Diskuterer du, oppfordrer du til eller fisker du etter å få andre til å diskutere nevnte punkter, vil det resultere i en automatisk forlenget sperring på 28 dager med muligheten for en permanent utestengning fra N-club. Det samme gjelder hvis du nevner at du selv benytter deg av illegal kopiering.

Samme politikk gjør seg gjeldende ved kjøp, salg eller bytte av overstående gjennom N-club Markedsplass, herunder i tilfeller hvor originale varer tilbudt til spottpriser kan forveksles med overstående.

Utover den fjerne risiko for erstatningskrav, er det mer fordelaktig å holde seg langt unna piratkopiering, som for eksempel:
- Du spiller dine spill mer og får en bedre spillopplevelse fordi du ikke har spill i overflod.
- Du velger kun de beste spill fordi du interesserer deg for spillanmeldelser.
- Du setter mer pris på din hobby og får mer ut av din hobby fordi det er nødvendigt for deg å diskutere spill med andre, lytte til andres gode råd og gi andre gode råd om spill.
- Du kan ta dine spill med på vennebesøk eller til spillarrangementer fordi dine spill kan avspilles på alles konsoller.
- Dine spill og konsoller bevarer en bruktprisverdi fordi du trygt kan selge eller bytte dem igen.

Bevar din hobby og hold piratkopiering borte fra N-club.

4.3. God nettoppførsel
Hvis du ikke overholder en generelt god nettoppførsel, forbeholder vi oss retten til å redigere eller slette ditt/dine innlegg og, i grove tilfeller, sperre din medlemskonto slik at du utelukkes fra N-club i 14 dager eller permanent.

God nettoppførsel er pen oppførsel og god tone hvor du viser respekt for N-club og andre mennesker, noe som kan hjelpe deg med å unngå at andre mennesker blir irriterte over dine innlegg eller at dine innlegg blir slettet av N-clubs Support Crew.

Tips til god nettoppførsel:
- Tiltal og omtal andre med en vennlig og ordentlig tone.
- Ikke opprett innlegg som inneholder flaming, dvs. innlegg som inneholder trusler, banneord, sjikane, nedverdigelse eller meningsløst innhold som ikke har noen relevans for et emne da det kan irritere andre mennesker som deltar seriøst i et emne. Dette inkluderer, men er ikke begrenset til eksempler som bl.a.; kallenavn ("du er en idiot", "din dust", osv.), direkte fornærmelser eller ordrer ("fa*n ta deg", "dra til h*lvete", osv.), hentydninger ("er du dum eller hva?") eller fornærmelser overfor familie ("din mor ligner", osv.) og lignende.
- Ikke opprett innlegg som inneholder trolling, dvs. innlegg som inneholder oppfordring til flaming, f. eks. ved å irritere andre brukere med å gå stikk imot et forums eller et innleggs naturlige innhold. Dette inkluderer, men er ikke begrenset til eksempler som bl.a.; at provosere andre brukere til å svare med flaming, å provosere fans av et bestemt spill eller en bestemt konsoll, å opprette misvisende overskrifter på forumemner, stille åpenlyst unødvendige spørsmål, opplyse falske informasjoner som fakta, benytte andre brukeres sitater i din signatur uten tillatelse og lignende.
- Bruk søkefunksjonen øverst på høyre side til å undersøke om det allerede er debatt om emnet før du oppretter et innlegg. Opprett dessuten ikke flere innlegg i strekk i samme emne (dobbelposting). Benytt i stedet rediger-knappen som finnes under hvert innlegg du har opprettet.
- Hold deg til emnet i det gjeldende forum - du kan se en oversikt over N-clubs mange forskjellige fora via www.n-club.no/fora/. Hold deg dessuten til emnet i forumtråden du skriver i. Det øker samtidig sannsynligheten for at flere brukere forstår din hensikt og svarer deg.
- Bruk klare og presise overskrifter for dine forumemner som oppsummerer forumemnets innhold kortfattet med enkle ord. En velskreven overskrift fanger dessuten andre brukeres oppmerksomhet og trekker dem inn på ditt forumemne slik at sannsynligheten for at flere svarer deg økes.
- Enhver holdning aksepteres, men begrunn din holdning slik at andre kan se det fra ditt synspunkt og kanskje bli enig med deg.
- Dine innlegg må ikke ha karakter av kommersielle budskaper. De må dermed ikke inneholde reklame, kommersielle internetthenvisninger, kommersielle linker og lignende. Herunder linker til eksterne brukerundersøkelser og spørreskjemaer, med mindre det foreligger en skriftlig avtale med N-club. Kontakt N-club om annonsering via www.n-club.no/cms.php?id=6.
- Respekter og hjelp nybegynnere med tålmodighet da nye medlemmer ofte kan komme til å gjøre feil, skrive i feil forum, bringe et gennomdebatteret emne opp til diskusjon igjen eller kanskje stille 'dumme spørsmål'.
- Hvis du synes et forumemne eller et innlegg i dette er meningsløst, tomt eller 'latterligt', så ignorer det da nok et innlegg automatisk vil flytte forumemnet til toppen av forumoversikten og gjøre den mer synlig og aktuell.
- Hvis du vil snakke privat så gjør ikke dette via et innlegg, men via din egen eller din venns gjestebok, via post-beskjeder som du har tilgang til via din eller din venns profil eller besøk chatten vår som du finner link til i menyen til venstre.
- Dine innlegg skal til enhver tid være opprettet på norsk og du må ikke ha overdrevent bruk av spesielle tegn som f. eks. utropstegn, spørsmålstegn, punktum osv. Skriv forståelig for alle og les gjennom innlegget ditt før du oppretter det så unngår du å irritere andre mennesker med STORE bokstaver, sKifTENde SmÅ og sTORe bokstaver, moderne forkortelser ikke alle forstår som ^5, ROFLSLMAH eller lignende chat-/SMS-forkortelser - bruk i stedet muligheterne for formateret tekst via www.n-club.no/help/index.php?help=formatering og smilies via www.n-club.no/help/index.php?help=smilies.
- Innlegg hvor det inngår linker til virus eller andre programmer som har til hensigt å skade en brukers datamaskin, konsoll eler mobiltelefon tolereres ikke.

Tenk deg om før du oppretter et innlegg. Hjelp oss med å holde N-clubs hjemmeside Nintendo-relateret og informativ for alle. Ser du en bruker som ikke følger disse reglene, kan du rette en henvendelse mot N-clubs Support Crew til e-posten info@n-club.no. Fortell oss hvilken bruker det dreier seg om, hvilken regel vedkommende har overtrådt samt link til siden hvor regelbruddet finner sted, så ser vi på saken. Husk å opplyse ditt eget brukernavn.

4.4. Kjøp, salg og bytte mellom brukere
Som gratis medlem av N-club kan du få adgang til å kontakte brukerprofiler tilknyttet annonser i N-clubs forum. Du kan dessuten selv legge ut annonser og by på auksjoner i N-clubs forum.

N-club formidler kjøp, salg og bytte via bl.a. foruminnlegg og post. N-club som formidler av kjøp, salg og bytte, tar ikke del i noen avtaler eller handler. N-club stiller alene de tekniske hjelpemidler - herunder handelsplass i form av N-clubs hjemmeside - til rådighed i forbindelse med avtaler og handler mellem brukere av hjemmesiden.

N-club er dermed verken selger eller leverandør av de varer eller tjenester som legges ut til salg, annonseres eller auksjoneres på N-clubs hjemmeside, og er dermed ikke pålagt noen juridiske forpliktelser som gjelder for selgere av disse varer eller tjenester.

N-club er ikke og kan ikke gjøres ansvarlig for en selgers adferd eller for de varer eller tjenester som selger tilbyr til salg eller levering - uansett om selger er en enkeltperson eller en forretningsdrivende.

N-club er ikke ansvarlig for kvaliteten, sikkerheten eller lovligheten av de varer eller tjenester som handles på N-clubs hjemmeside. N-club er heller ikke ansvarlig for at varer og tjenesteytelser er nøyaktige og korrekte.

Ikke bland deg inn i andre brukeres kjøp, salg eller bytte hvis du ikke selv er interessert i å handle i den spesifikke situasjon. Gode råd er velkomne. Link dog ikke til sider hvor varen eller tjenesteytelsen kan kjøpes billigere da det oppfordrer andre til at gjøre det samme og da kan emnet raskt bliv til en prissammenligningsportal.

Skriv tydelig i overskriften hva annonsen handler om. Dette gjør det lettere for alle og en lettforståelig overskrift kan hjelpe deg å finne akkurat den kjøperen eller selgeren du er ute etter. Vi ser helst at du begynner emnet med "S:" for salg, "B:" for bytte og "K:" for kjøp i tittelen. Eksempler på gode titler: "S: Wii med tre spill", "B: Mario Galaxy mot Metroid Prime 3" og "K: Svart Nintendo DS Lite".

Om du legger ut en vare til salgs men ikke sier noe om hva du vil ha for den, så ikke bli sur når du får "urealistiske" bud. Du kan enkelt unngå dette ved å oppgi en minimumspris, eventuelt hvor mye man må øke med. Eksempel på dette: "Minimumspris er 100 kr og budøkning må være 10 kr eller mer over siste bud."

Ønsker du som forretningsdivende å tilby en vare eller tjenesteytelse via reklame, komersielle internetthenvisninger, kommersielle linker og lignende, herunder linker til eksterne brukerundersøkelser og spørreskjemaer, kan du gjøre dette ved å kontakte N-club og opprette en avtale om dette. Kontakt N-club om annonsering via www.n-club.no/cms.php?id=6.

4.5. Overtredelse av betingelser, krav og retningslinjer
Hvis du etter N-clubs vurdering overtrer disse betingelser, krav eller retningslinjer som du leser på denne siden, forbeholder N-club seg rett til, uten varsel eller informering, å redigere dine innlegg slik at de bringes i overensstemmelse med kravene og retningslinjene.

N-club er dessuren til enhver tid berettiget til, uten varsel eller informering, å slette dine innlegg, dine opplysninger, bilder og videomateriale eller deler herav opprettet på www.n-club.no uten forutgående varsel hvis N-club vurderer eller blir gjort oppmerksomme på at ditt/dine innlegg strider mot gjeldende rett, samt de krav og retningslinjer som står beskrevet på denne siden.

Hvis dine innlegg mer enn to ganger har være støtende, diskriminerende og krenkende eller er åpenlyst rettsstridige eller ulovlige, har N-club rett til uten forutgående varsel å sperre din medlemskonto slik at du ikke lengere kan opprette foruminnlegg, nyhetskommentarer eller gjestebokinnlegg på www.n-club.no.

Gjentagne overtredelser av disse krav og retningslinjer medfører utelukkelse fra N-club som helhet, likesom overtredelse av lovgivningen, herunder bestemmelsene om freds- og ærekrenkelser, privatlivskrenkelser, opphavsrettslovgivningen med mer, kan medføre politianmeldelse.

Det er alene N-clubs beslutning hvordan overtredelse av disse retningslinjer sanksjoneres. N-club oppfordrer deg til å anmelde ethvert innlegg til N-clubs Support Crew på info@n-club.no såfremt du mener at en bruker ikke respekterer de krav og retningslinjer som fremgår på denne siden.

Henvendelser vedrørende et spesifikt forum eller sperring skal foregå via e-post til den ansvarlige moderator for det gjeldende forum.

4.6. Rettigheter til materialet
Når du publiserer/laster opp dine innlegg på www.n-club.no, gir du tilladelse til at andre har adgang til å se materialet på www.n-club.no.

Vil du delta i diskusjoner og annen involvering på www.n-club.no, gir du N-club rett til å benytte dine innlegg, bilder, opptak mm. tidsubegrenset på alle måter og i alle nåværende samt kommende medier, herunder også i forbindelse med markedsføring og demonstrasjon av tjenestene.

4.7. Tilbudsgiveres betingelser
N-club prioriterer at både brukere og tilbudsgivere (annonsører) har en god opplevelse med www.n-club.no og vi velger derfor våre tilbudsgivere med omhu.

N-club er på ingen måte ansvarlig for de avtaler som en bruker inngår med en tilbudsgiver (annonsør) og alle tilbud gjennomføres for brukerens egen risiko.

N-club er ikke ansvarlig for annonsørers tilbud, tjenester og produkter. Hvis der oppstår problemer med en annonsørs tilbud, tjeneste eller produkt må du kontakte annonsøren direkte.

5. Persondata
Vi legger stolthet i å skape gode og dype interaktive opplevelser gjennom redaksjonell programmering som kombinerer originalt, uavhengig og brukergenereret innhold. På bakgrunn av N-clubs hjemmeside bygger vi opp interaktive opplevelser baseret på de ting Nintendo-gamere elsker mest.

Vi tar ditt privatliv seriøst. Da vi samler inn visse opplysninger om brukere af N-club, ønsker vi å hjelpe deg med å forstå de vilkår og betingelser som dekker innsamling og bruk av disse opplysninger. Denne anonymitetserklæringen forteller hvilke typer opplysninger vi samler inn, hvordan vi bruker dem og hvordan du kan rette eller endre dem på N-club.no

5.1. Behandling av persondata
Vårt overordnede formål med å samle inn personlige opplysninger er å gi deg de beste tjenestene og det mest nyttige inndholdet. Flere av de tjenester og funksjoner vi tilbydr på N-clubs hjemmeside krever at du gir oss opplysninger som en betingelse for bruken av hjemmesiden.

Vi samler inn personlig identifiserbare opplysninger som navn, e-postadresse, postadresse, fødselsdag og Friend Codes når du gir dem til oss. Fra tid til annen kan vi også samle inn andre følsomme opplysninger slik som din stillingsbetegnelse, kjønn, brukernavn og adgangskode. Vi kan også motta opplysninger om deg fra andre kilder og tilføye dem til de opplysninger du har gitt oss.

Når du registrerer en medlemskonto hos N-club.no er du ikke lenger anonym for oss.

Behandling av alle personlige opplysninger skjer i henhold til Personopplysningsloven. De persondata som vi samler inn eller som du gir til oss vil bli lagret på servere som er beskyttet av kodeord og brannmur. Dine opplysninger er dermed kun tilgjengelige for deg og betrodde N-club Support Crew-medlemmer hos N-club.

N-club vil under ingen omstendigheter videregi disse data med mindre du har gitt ditt samtykke til dette. Unntagelse hertil er hvis lovgivningen pålegger det eller som svar på en gyldig anmodning fra en rettshåndhevende eller offentlig myndighet.

5.2. Automatisk innsamling av persondata
En forutsetning for å kunne bruke www.n-club.no optimalt er at nettleseren din er satt til å akseptere cookies. En cookie er en liten fil med informasjon som en hjemmeside gjemmer permanent på din datamaskins harddisk. Det finnes også cookies som knytter seg midlertidig til din datamaskin når du besøker hjemmesiden, men som forsvinner igjen når du lukker siden. Cookies gjør at hjemmesiden kan gjenkjenne datamaskinen din og brukes til å forbedre brukervennligheten. Cookies benyttes av størsteparten av alle større nettsider.

Våre cookies avslører og inneholder ingen identifiserbare eller personlige opplysninger, men gjør oss i stand til å samle inn, registrere og behandle hvilke deler av vår hjemmeside som interesserer deg og hvor lang tid du oppholder deg på hjemmesiden. På den måten kan vi tilrettelegge hjemmesiden etter dine behov. Vi kan også se hvilke hjemmesider besøkende kommer fra. Din IP-adresse blir også registrert. Vi bruker din IP-adresse til statistiske formål og til å målrette annonsering og innretning av hjemmesiden.

Du kan til enhver tid slette disse cookies. Hvis du sletter cookies, kan vi dog ikke garantere at du kan benytte N-clubs hjemmeside optimalt.

Med mindre du registrer deg til et produkt eller en tjeneste som N-club eller en av våre samarbeidspartnere tilbyr, kan den informasjonen vi samler inn gjennom bruk av cookies og lignende sporingsteknologi ikke matches med personlig identifiserbar informasjon om deg.

Vi bruker cookies og lignende sporingsteknologi på forskellige måter, herunder til å:
- Holde styr på antallet tilbakevendnde besøk til N-clubs hjemmeside eller våre samarbeidspartneres hjemmesider.
- Sammenlegge og rapportere om anonym og statistisk informasjon om bruken av N-clubs hjemmeside og samarbeidspartneres reklamer.
- Avgjøre hvilke funksjoner gjennomsnitsbrukere liker best.
- Gjemme din brukerprofil slik at du ikke behøver å logge inn hver gang du besøker N-clubs hjemmeside.
- Vise de mest passende reklamer eller innhold basert på dine interesser.

Den informasjonen vi samler inn bruker vi til disse generelle formål:
- For å målrette de reklamer og det innhold du ser med det formål å fortsatt forbedre brukeropplevelsen av N-clubs hjemmeside og nyhetsbrev.
- Til å avgjøre hvor mye hver side på N-clubs hjemmeside brukes basert på statistikker om mønstre i demografi og trafikk til hver side med det formål å hjelpe oss med å bygge opp en bedre tjeneste for deg og å oppfylle dine forespørsler etter bestemte produkter og tjenester som å sende ut nyhetsbrev og gi deg muligheten til å delta i konkurranser, undersøkelser og fora.
- For å vise deg den informasjon du har gitt ditt samtykke til å motta omkring områder vi mener vil være interessante for deg.

5.2.1. Tredjeparts persondatapolitikk
5.2.1.1. Annonsører og andre samarbeidspartnere
N-clubs hjemmeside inneholder linker til andre hjemmesider - typisk annonsører. N-club har ingen kontroll med innholdet på tredjeparts hjemmesider og er ikke ansvarlig for disse hjemmesiders bruksbetingelser, persondatapolitikk eller de persondata de uttrykkelig eller automatisk måtte samle inn. Den bruk du foretar av slike hjemmesider, er undergitt de pågjeldende tredjeparters betingelser og vilkår, herunder deres regler om persondata. Vi oppfordrer deg til å omhyggelig lese deres betingelser og beskyttelse av persondata.

Vi tillater samarbeidspartnere som presenterer reklamer på N-clubs hjemmeside og i N-clubs nyhetsbrev å bruke cookies og lignende sporingsteknologi på din datamaskin. Vi gir ikke personlig identifiserbare opplysninger til samarbeidspartnere som en del av dette forholdet. Med mindre du besøker samarbeidspartneres hjemmesider og forsyner dem med personlig identifiserbare opplysninger om deg selv, vil ikke cookies og lignende sporingsteknologier fortelle samarbeidspartnere hvem du er. Våre samarbeidspartneres bruk av sporingsteknologi er underlagt deres egne regler for beskyttelse av personopplysninger.

Samarbeidspartnere i form av online annonsenettverk, mediebyråer og lignende partnere som viser annonser på N-club.no, kan anvende opplysninger om sine egne brukere til å velge hvilke annonser som skal vises.

5.2.1.2. Spesielle tilfeller
Vi må under fortrolighet dele visse statistiske data om bruk av vårt innhold. Disse data kan inneholde demografiske data som aldersgruppe og/eller geografisk plassering av brukergrupper. Ingen personlige data som navn eller e-postadresser vil kunne identifiseres fra slike statistikker.

Vi vil gjøre din personlig identifiserbare informasjon tilgjengelig for andre, når:
- Opplysninger i renset form kan bli brukt i en større undersøkelse eller analyse om f.eks. besøkendes adferd. Opplysninger om din konkrete bruk blir ikke særskilt brukt i forhold til deg som person. Slike undersøkelser blir lagd av oss eller våre samarbeidspartnere som er underlagt fortrolighet.
- Du har valgt å give oss mulighet til å dele denne informasjonen på det tidspunkt nå du registrerte deg hos N-club eller gav oss opplysningene eller ved et etterfølgende bekreftende valg via N-clubs hjemmeside eller nyhetsbrev.
- Du frivillig videregir informasjon eller deler en offentlig profil i forbindelse med din deltagelse i N-clubs communitys funksjoner som fora, avstemninger, undersøkelser, anmeldelser, vurderinger, chat, deling av bilder eller andre former for offentlig kommunikasjon og interaksjon.
- Du bruger co-brandede tjenester (f. eks. hjemmesider eller tjenester som vi tilbyr deg i forbindelse med en partner som er å finne på N-clubs hjemmeside eller nyhetsbrev). Når du bruker en co-branded tjeneste på N-clubs hjemmeside eller på en hjemmeside i vårt partnernettverk gir du oss tillatelse til å tilbakesende dine registreringsopplysninger til hjemmesidens eller tjenestens partner. Partneres bruk av dine opplysninger er underlagt deres respektive regler om beskyttelse av persondata.
- Vi ansetter tredjeparts-partnere til å levere spesialiserte tjenester som systematisering og kontroll av e-postadresser, sammenfletning av informasjon på bakgrunn av e-postadresser, dobbeltsjekk av e-postadresser, databehandling og spesielle produkter eller tjenester du har anmodet om. Disse tredjeparts-partnere har kun tillatelse til å benytte opplysninger for å hjelpe oss med å oppfylle N-clubs tjenester ovenfor deg. Vi gir ikke dine opplysninger til disse tredjeparts-partnere til deres egen permanente bruk.
- Du påmelder eller avmelder deg mottagelse av informasjon eller tilbud via e-post som vi sender til deg på vegne av en tredjepart. Vi kan dele din påmeldings- eller avmeldingsinstrukser med tredjepart slik at de kan oppdatere deres liste over hvem de kan og ikke kan sende e-post til.
- Du er vinneren av en konkurranse, en turnering, et først-til-møllen-tilbud eller lignende som er co-sponset av en tredjepart og tredjepart har bruk for dine opplysninger for å kunne sende deg din vinnerpremie eller lignende.
- Det kreves ved lov, som hvis vi skal reagere på stevninger, rettskjennelser eller andre juridiske prosesser.
- Vi mener at dine handlinger er i strid med gjeldende lover, N-clubs regler eller retningslinjer for å benytte bestemte produker, tjenester eller truer rettighetene, eiendomsrettighetene eller sikkerteden for N-clubs virksomhet, brukere eller andre.

Vi samler statistikker om personlige informasjon og opplyser om statistikken i ikke-personlig identifiserbar form til annonsører og andre samarbeidspartnere til bruk i markedsføring, salgsfremstøt og lignende initiativer.
Samarbeidspartnere kan få tilgang til opplysninger fra medlemskonti når det er nødvendig å sende opplysningene videre til deres ordresystem. I den forbindelse må samarbeidspartnere også taste inn data om sine kunders ordrer. Disse opplysninger deles kun i statistisk form.

Vi selger eller deler ikke dine persondata med andre selskap uten ditt samtykke.

Vi forsøker alltid å forbedre vårt nettverk av partnerhjemmesider og å forbedre bæredyktigheten til N-club. For å oppnå disse mål, kan vi kjøpe eller selge en virksomhet, en eller flere virksomheter i vårt partner-nettverk kan sammenslås med hverandre eller bli oppkjøpt av en annen virksomhet. Vi forbeholder oss derfor retten til å selge eller dele ut hvilke som helst data, inkludert persondata, til tredjepart i tilfelle salg, fusjon, sammenlslåing, endring i kontroll, overførsel av betydelige aktiver, reorganisering eller likvidasjon av N-club med det formål at du fortsatt kan benytte den tjenesten du gjør eller for lignende forretningsformål.

5.3. Registrering, redigering eller sletting av persondata
Brukere av N-clubs hjemmeside som ikke ønsker å dele personlige opplysninger med oss, som krevd ved registrering av en medlemskonto, behøver ikke registrere en medlemskonto hos oss. Du kan stadig se mye av innholdet og bruke en del av de tjenester vår hjemmeside tilbydr uten at du behøver registrere en medlemskonto.

Vi gir dessuten brukere av N-club følgende valgmuligheter:
- Muligheten til å motta eller ikke motta N-clubs nyhetsbrev eller samarbeidspartneres i forbindelse med registrering av en medlemskonto hos N-club. Brukere som velger å melde seg inn, kan avmelde seg på et hvilket som helst tidspunkt gjennom sin medlemskonto eller ved å følge informasjonen i den e-posten som sendes fra oss eller våre samarbeidspartnere.- Velger du at du ikke vil motta nyhetsbrev i forbindelse med registrering, kan det bety at du ikke kan benytte alle produkter eller tjenester som vi eller våre samarbeidspartnere tilbyr, med mindre du deler visse personlige opplysninger med oss.
Du kan gjennomse, redigere eller slette de opplysningene du gir ved registrering av en medlemskonto hos N-club. Dette kan du gjøre på et hvilket som helst tidspunkt og så ofte det er nødvendig når du er logget inn på din medlemskonto.

Ønsker du å stoppe bruken av din egen medlemskonto, kan du til enhver tid gjøre det ved å umiddelbart stoppe bruken av den. Når du oppretter en medlemskonto gir du ditt samtykke til at den, under normale omstendigheder, ikke kan slettes. Sletning av medlemskonti vil medføre datatab i f. eks. N-clubs forum hvor vi baserer innholdet på bakgrunn av opprettede medlemskonti. Sletning av en medlemskonto er dessuten en manuell og tidskrevende prosess. For noen betyr det mye å kunne slette sin medlemsprofil på tross av betingelsne inngått ved opprettelsen. Til disse brukere tilbyr vi å gjøre det mot et gebyr til dekning av særskilt support på kr. 95,-.

6. Live events
6.1. Regler ved live events
N-club arrangerer live events hvor du kan møte og hygge deg med andre som også har interesse for Nintendo. Du kan prøve Nintendospill og spille med andre for gøy eller for å vinne.

Deltager du i live events arrangeret av N-club, aksepterer du disse reglene for de events du deltar på.

Til disse events gjelder de samme reglene som gjør seg gjeldende for å bruke N-clubs hjemmeside - eller regler som kan sidestilles med dem.

Det betyr bl.a. at du til et live event kan motta advarsler og bli bortvist fra N-club eventet såvel som N-clubs hjemmeside.

Bl.a. betyder det også at din adferd til et live event skal være normal og god oppførsel slik at du unngår å sjenere andre deltagere med f. eks. støy, høy musikk eller lignende.

N-club forbeholder seg retten til å foreta, eller la representanter foreta, stikkprøvekontroll av at Nintendos opphavsrettigheter overholdes.

Nytelse av medbrakt alkohol og andre rusmidler må ikke finne sted og brudd på dette vil føre til umiddelbar bortvisning fra N-club live event.

Røykning er ikke tillatt til innendørs events og i noen tilfeller utendørs events.

Såfremt N-club skulle lide tap som følge av handlinger eller unnlatelser begått av deltagere, vil dette krav bli rettet mot de involverte deltagere.

N-club har ikke ansvar for følgeskader og tyveri i forbindelse med et N-club live event. Derfor skal du sørge for å ha oppsyn med personlige eiendeler. Tyveri vil bli politianmeldt.

6.2. Medbringelse av eget utstyr
I det tilfelle det er nødvendigt å benytte stoler til et innendørs event, er du velkommen til å medbringe din egen kontorstol hvis du medbringer et underlag slik at du ikke skader gulvet på stedet.

I de tilfeller det er nødvendig at du medbringer din egen konsoll, vil det være tilgang til strøm/evt. internett.

7. Juks i online og live turneringer, konkurranser og lignende
Enhver form for juks vil bli offentliggjort på N-clubs hjemmeside. Deltagere som jukser vil bli bortvist fra fremtidige turneringer, konkurranser eller lignende, samt fra N-clubs hjemmeside.

Er en deltager som jukser medlem av et team, vil teamet automatisk tape den gjeldende turneringen, konkurranseneller lignende.

8. Support og kundeservice
Hvis du har spørsmål til bruken av N-club kan du gjerne ta kontakt med administrasjonen, sende en e-post til info@n-club.no eller spørre i N-club-seksjonen av forumet vårt. Du er naturligvis velkommen til å kontakte oss omkring spørsmål eller forslag til disse reglene. Vi leser alle e-poster vi mottar og forsøker å svare alle innen rimelig tid.

Du kan dessuten kontakte N-clubs Support Crew via post-funksjonen. Du finner de relevante å kontakte i N-clubs Support Crew via www.n-club.no/cms.php?id=68.

Henvendelser til support blir arkiveret. Behandling av henvendelser kan bli brukt til intern undervisning.

9. Ansvar
9.1. Ansvarsbegrensning
N-club påtar seg ikke ytterligere ansvar end hva N-club er forpliktet til etter norsk lov. N-club påtar seg dog i ingen tilfeller erstatningsansvar for indirekte tap eller følgeskader av noen art, med mindre N-club har utvist grov uaktsomhet eller forsett.

N-club er under alle omstendigheter ansvarsfri ved omstendigheter som N-club ikke er herre over (force majeure), f.eks., men ikke begrenset til: nedleggelse av frivillige oppgaver, brann, mangel på transportmiddel, krig, valutarestriksjoner, datavirus, hacking, systemfeil og -utfall, forbud mot import/eksport, strømbrudd m.m.

9.2. Ansvar og sperring ved misbruk
Du kan bli ansvarlig for andres uberettigede anvendelse av din adgangskode til din medlemskonto. N-club sperrer din medlemskonto i tilfelle hvor du meddeler N-club Support Crew at du har mistanke om uberettiget misbruk av din adgangskode eller hvis N-club har anledning til å tro at din konto er utsatt for misbruk. Kontoen vil bli gjenåpnet så snart det er sikkerhet for at det ikke er snakk om misbruk, idet du samtidig får en ny adgangskode.

10. Misligholdelse av reglene
N-club forbeholder seg retten til uten varsel å sperre din medlemskonto hvis du ikke overholder de betingelser, retningslinjer og krav for bruk av www.n-club.no som er beskrevet på denne siden.

Hos N-club ønsker vi naturligvis et godt forhold til enhver av våre brukere og vårt N-club Support Crew vil i tilfelle misbruk som hovedregel kontakte deg med hensikt av å finne ut av om misbruket skyldes en uforsetlig handling fra din side.

Du bør dog i alle tilfeller hvor du er i tvil om regler og vilkår henvende deg til vårt N-club Support Crew hvor du kan få få veiledning i og forklaring på korrekt bruk av N-clubs hjemmeside og andre tjenester.

Copyright © 2002-2018 N-club

Navn med trademark og © er copyright deres respektive eiere.

Bli medlem gratis - Regler - Om N-club - Kontakt - Annonsr
N-club.dk